Munkaközösségi beszámoló

A mögöttünk álló tanévre bátran állíthatjuk, hogy a rendcsinálás éve volt. Megnyilvánult ez a látványosabb, külső területeken, (mint a folyamatos szertárrendezés, kísérleti eszközök beszerzése és selejtezése, a fizika tanterem felújítása, berendezése és dekorálása az Alapítványi bál támogatóinak jóvoltából), de a fizikaoktatás belső berkeiben is igyekeztünk megvalósítani azokat a rendező elveket, melyeket előírtak számunkra, ill. magunk számára kitűztünk. Ezek közé sorolom az iskola tantervének teljes aktualizálását, az előző évről hozott (betegségek miatti) lemaradások bepótlását, a tantervek összehangolását és az érettségi, ill. a verseny előkészítés rendszerének közös kialakítását. Ebben a munkában sokféle feladat jutott munkaközösségünk tagjainak. Csombó Emese, Takáts Marcella, Auer Tamás, Szabó Gábor és jómagam: Csizy Judit, akik idén fizikát tanítottunk, valamint az informatikus kollégák: Sonnevendné Járási Mária és Horváth Sarolta – mindannyian azon voltunk, hogy egységes és kiszámítható követelményeket alakítsunk ki, de emellett, a tantárgyait mindenki a saját szemléletmódjának megfelelően taníthassa.
A fizika spirális tanmenete (9. osztálytól újra kezdjük az algimnáziumban már tanult anyagot, csak mélyebben és részletesebben tanítjuk), lehetőséget ad arra, hogy ugyanazt a témát a diákok többféle látásmód alapján tanulhassák és így a világról árnyaltabb és sokszínűbb képet alkossanak. Törekvésünket az Iskolavezetés is támogatta, így a 7-10. osztályig tartó, heti 1,5 órával gazdálkodó, igen szűkös órakeretünkhöz, a 9. osztályban kaptunk még 0,5 órát, ami azt jelenti, hogy legalább ezen az évfolyamon, heti 2 fizikaórát tarthatunk.
Kiemelkedőnek tartom az együttműködést, amely munkaközösségünk tagjait jellemzi, hogy mindig számíthatunk egymásra. Közös munkánk hatékonyságát jellemzi, a tendenciák dacára egyre több emelt szintű fizika érettségi, valamint a szép versenyeredmények, melyekért a kollégákon kívül Horváth Gyuri bácsinak, a modellező szakkör vezetőjének is köszönettel tartozunk, aki a szertárrendezésben is nagy segítséget jelentett számunkra.

Az informatika oktatása 6.-tól 9. évfolyamig folyik kötelező óraszámban. A következő tanévtől heti 1,5-ről 2-re emelkedik az informatika órák száma a 9.osztályokban.
11-12-edikeseknek érettségi előkészítőt tartunk. Ezt természetesen azok is látogathatják, akik előrehozott érettségit szándékoznak tenni. Ebben az évben 9 tanuló érettségizett középszinten és 3 emelt szinten. Az emelt szintű érettségi eredmények közül kettő 90% feletti. A középszintű érettségik közül 5 előrehozott vizsga volt.
Welker Zsombor 12.d osztályos tanuló Informatika OKTV programozás kategóriában 29. lett, ezzel 100%-os középszintű érettségi minősítést kapott.

A Károly Iréneusz Országos Fizikaversenyen eddigi legjobb eredményeinket érték el Szegeden a 8. és 10. osztályos tanulóink, mind az egyéni, mind csapatversenyekben. Így összetettben a Budapesti Piarista Gimnázium után, az előkelő 2. helyet szereztük meg, megelőzve sok igen nagynevű iskolát az országban.

A Diákakadémiára is szép pályamunkák érkeztek, különösen „ A lézersugár jellemzése, kutatása és felhasználási területei”, „A hidak fizikája” és a „Fizika az időjárás-jelentésben” című témákban.

Szakkörök szervezésével próbáljuk kompenzálni azokat a hiányosságokat, melyeket a 7-10. osztályig jórészt heti 1,5 órás órakeret jelent. Munkaközösségünk tagjai úgy látják, hogy ez a minimális óraszám, különösen 9. és 10. osztályban jelentett nagy gondot, így nagy segítséget jelent a 0,5 órás növekedés 9. osztályban.

Örömmel segítettünk az Angol munkaközösségnek a Szent Imre nap szervezésében, melynek témái a HIDAK voltak. Több előadást, filmvetítést is szerveztünk ennek különféle vonatkozásairól hitünk, de persze elsősorban a fizika szemszögéből.

Iskolánk alapítványának jótékonysági báljára is lelkesen készültünk, hiszen tavaly ez a rendezvény a természettudományos tantárgyak támogatását tűzte ki célul és ebben az évben mutathattuk be, mi mindenre használtuk föl a befolyt összeg ránk eső részét.
A bál vendégei megcsodálták a felújított fizika előadót, lelkesen próbálgatták ki az új eszközöket és kiderült, hogy pl.: a szikracsiholás ugyanolyan örömet okoz a felnőtteknek, mint a gyerekeknek.

A 11. osztályosok előrehozott érettségi vizsgáinak előkészítése és megszervezése már szinte rutinszerűen működött. Számukra áprilisban osztályozó vizsgákat szerveztünk, mivel az érettségi törvény értelmében, csak lezárt fizika tanulmányokat követően lehet megkezdeni az érettségi vizsgákat.
Jövő tanévben új csúcsokra készülünk az előrehozott érettségik terén, hiszen az idei 10. osztályosok közül egy osztálynyi diákunk fakultált fizikából.
Más területen viszont ez a tanév jelentett csúcsot, ugyanis Auer Tamás tanár úrnak kislánya, Szabó Gábor tanár úrnak kisfia, Szegeczky Tibor tanár úrnak ikrei születtek és Kerkápoly Anikó tanárnő is a második gyermekét várja.
Isten áldását kívánjuk a babáknak és családjaiknak.

Az évfolyamfelmérő dolgozatok az idei 11. osztályokban okoztak némi fejtörést, hiszen az előző évi lemaradások miatt nem minden osztályban tudták azt az ütemet tartani, amelyre szükség lett volna, de ettől eltekintve szép eredményekkel zárultak a mérések.
A felmérőkkel kapcsolatos visszajelzések szerint, diákjaink értékelik azt a tudást, melyet továbbtanulásuk irányától függetlenül, általános műveltségük részeként vihetnek magukkal. El kell azonban gondolkodnunk azon, mennyiben tehetnénk még gyakorlatiasabbá ezt a felkészítést, hogy hasznos legyen a fizikából továbbtanulók számára, de az összefüggések átlátásán, egy szemléletmód elsajátításán keresztül, minél jobban segítse a más irányban továbbtanulókat is. Ezzel a végső összefoglalással célunk, hogy diákjaink fizika tanulmányaik befejezésekor, a természet egységét, harmóniáját és a világmindenséget létrehozó Isten szeretetét felfedezzék a fizika szépségén keresztül is.
Reméljük, hogy törekvéseinkkel egyre jobban tudjuk ebben a fiatalokat segíteni.

Csizy Judit és Sonnevendné Járási Mária